Teknik ve Eğitim Yapısı

Akademik anlamda Sayokan, bir Alpı tekniksel, taktiksel, zihinsel, psikolojik, sosyolojik,ekonomik fiziksel {Hız, Dayanıklılık, Kuvvet, Esneklik ve Çeviklik} gelişmelerini en yüksek noktaya çıkartmayı amaçlayan bunu yaparken de sakatlanmayı ve hastalıkları en aza indirgemeyi planlayan ruhsal ve bedensel eğitim çalışma bütünüdür.

Teknik anlamda Sayokan Sayokanda birim teknik değil,tekniğin kullanım perspektifi önemlidir. Kullanılacak tekniklerin doğçlama yetenek dahilinde uygulana bilir,motorsal kavramda tabi reaksiyon olabilecek kolaylıkta olması önemlidir.Alp karşısındaki gücün detaylarıyla uğraşmaksızın; Rakibin bütünü, yapılabilecek hamleleri okumak sonra cevap vermektense genel stratejiler içinde kendi kontrolü altına alır. Bunu yaparken zıtlıkların birliği kuramı ile Alpların sağ ve sol yeteneklerini aynı seviyede geliştirir, uygulamada tüm temel tekniklerde uzuvlar araçtır, destekleyici, ivme kuvvetini artırıcı unsur gövdedir. Kontrol üstünlüğünü elde tutmaya çalışmak üzerine kuruludur.Doğal,dolyısıyla dar,yüksek ve sağlam duruşlar ile direkt hareketler tercih edilir.

Teknik Yapısı

Sayokan 4 bölge-4 hilal üzerine kurulmuştur. Her bir hilal ayak hareketi büyük komutan Alparslan'ın Malazgirt savaşında kullandığı hilal stratejisini ifade eder. Rakip hilalin içine hapsedilir ve teknik uygulamaya geçilir.

Sayokan vuruşlu-yere serme sistemine sahiptir. Kahramanlık Oyunlarındaki cenkler bu kural anlayışı ile icra edilir.

Sistemimizde birim teknik değil, tekniğin kullanım perspektifi önemlidir.Tekniğin süslü ve gösterişli olanı değil doğaçlama yeteneği içinde uygulanabilir oluşu önemlidir.. Teknik motorsal kavramada tabii reaksiyon olabilecek kolaylıkta olmalı, çok spesifik özellikler taşımamalıdır

Ayrıca Sayokan'ın öğreti ve teknik anlayışı zıtlıkların birliği kuramı üzerine kurulmuştur. Bu anlayış teknik alanda kişiyi sağ ve sol yeteneklerini aynı seviyede geliştirir. Öğreti boyutunda ise kainatın bu anlayış ile yaratıldığını bilir ve yaşamında eksi ve artı değerleri dengelemesini öğrenir. Bu anlayışın tekniksel alanda uygulanışı başka savaş sanatlarında yoktur.

Tüm temel tekniklerde uzuvlar araçtır, destekleyici, ivme kuvvetini artırıcı unsur gövdedir. Örneğin, yumruk tekniğinde kol ve el araçtır. Yumruğu destekleyen, itici güç ve ivme kazandıran gövdedeki başka kas guruplarıdır. Bu anlamda Sayokan’ın teknik hareket analizi ile diğer savaş sanatlarının teknik analizleri arasında çok ciddi farklılıklar vardır. Tekniklerde orak, kanca, tırpan, kalkan gibi tanımlamaların olması sadece isimlendirmeden ibaret değildir.

Temel El Teknikleri:

Temel Ayak Teknikleri :

Eğitim Yapısı :

Sayokan’da iki eğitim programı uygulanmaktadır. Birincisine “Alplık Programı - A”, ikincisine de “Alplık Programı - B” diyoruz. Her iki programın temel teknik unsurları aynı olmasına rağmen, kullanım amaçları farklıdır. Her iki eğitim programı da 4 bölge - 4 hilal üzerine kurulmuştur.

Alplık Programı - A :

Temel el teknikleri şöyledir.

Ok yumruk (orta seviye)

Kanca (orta seviye)

Orak (orta seviye)

Kalkan,

Kılıç el

Burgu,

Sancak tekniği,

Direk ok (orta seviye)

Direk orak (orta seviye)

Temel ayak teknikleri ise;

Tırpan (alt-orta ve üst seviye)

Ön tekme,

Yan tekme,

Omca

Art tekme,

Art orak tekme,

Durduran tekme,

6 TEMEL UNSUR ( 6 Basic Elemets) :

1 - 4 Bölge - 4 hilal ( 4 Area - 4 lines / Crescents)

2 - Mesafe Kontrolü ( Distance Control )

3 - Aktif Dinlenme ( Active Relax in fight)

4 - Cevap Teknikler ( Answer Techniques)

5 - Biçim - Şekil ( Shape / Form )

6 - Doğaçlama yeteneği ( Improvisation Capability)  

Bu program, 12 ile 25 yaş guruplarına hitap eder. Bu eğitim programın içeriği, uygulayıcıları “Kahramanlık Oyunları” (yarışmalar) na hazırlamaktır. Yani taktik ağırlıklı bir eğitim programıdır. Bu eğitimi alan kişinin önemle üzerinde durması gereken unsurlar; kişi kontrolü, zaman kontrolü ve mesafe kontrolüdür. Gençlerimiz bu programla Kahramanlık oyunlarına hazırlanırlar.

Alt, orta ve üst tırpan - Omca - art tekme - Art orak tekme - ön tekme - yan tekme - Eklem tekmesi - Ters eklem tekmesi - Durduran tekme.

Ok yumruk - Orak yumruk - Kanca yumruk - Döner dirsek - Sağ ve sol sancak - Gökkuşağı - Kalkan - Burgu - Kılıç el - Sarmala at - Ters sarmala at - Osmanlı eli - Direk ok - Direk orak - Direk Osmanlı eli.

 

 
Bu web sitesi ücretsiz olarak Bedava-Sitem.com ile oluşturulmuştur. Siz de kendi web sitenizi kurmak ister misiniz?
Ücretsiz kaydol