Teknik Tablo

ALPLİK OKULU (Kulüp) : Üye ülkelerde Sayokan (Goshinkaikan) eğitimini veren okulları (Kulüpler),
AYBAR (Antrenör) : Sayokan (Goshinkaikan) eğitim ve öğretimini, teknik çalışmasını yaptıran kişileri,
SAN : Siyah kemerde kıdemi, ustalık derecesini,
TOY : Kıdemsiz, acemi derecesini (beyaz, mavi, sarı, kırmızı ve 4renklikemeri),
TUYUN (Ağabey-usta) : 1. ve 2. San dereceye sahip olanları,
TAYGUN (Yönetici) : Üstat öğretmeni, siyah kemer 6. San’a sahip aybarları,
TANYU (Hakan-Kaan) : Üstat, 7., 8. ve 9. San’a sahip aybarları,
YABGU (Baş lider) : Sayokan (Goshinkaikan)’ı bulan ve kuran kişiyi.
ALP (Sporcu) : Sayokan (Goshinkaikan) yapanları,
CENK : İki kişi arasında belirlenmiş kaide ve kurallar dahilinde yapılan mücadeleyi,
TOLA : Bir kişinin 3600lik açı içerisinde, disiplinleri olan standartlaştırılmış teknik kombinasyonları belirli
kurallar dahilinde uygulanmasına verilen ad
CENK OYUNU : Tolaların eşli uygulanmasını,
4 HİLAL : 4 ayak hareketini,
TEMEL TEKNİK : El ve ayak ana teknikleri,
ALPLİK PROGRAMI – A : Alpleri (sporcuları) teknik, taktik olarak turnuva ve şampiyonalara hazırlayan eğitim programını,
ALPLİK PROGRAMI – B : Teknik ve stratejik olarak kendini koruma, müdafaa etme eğitim programını, İfade eder,

ALPLİK PROGRAMI – A : Teknik Eğitim Formasyonu (Eğitilmemiş yiğit – Beginners – Kohai, shoshinsha)

5. TOY BEYAZ KEMER (White Belt) :

Ruhsal ve fiziksel temizlik, saflık. Öğrenmeye açık olma.
The mean : Cleanliness / purity of Psychological and physical. It is to open for learning

BEYAZ KEMER (5.TOY) TEKNİK PROGRAMI :

– Beyaz kemer teknik eğitim programı aşağıdaki şekildedir.

1.AY PROGRAMI :

*Formel ve informel standart ısınma.
*Temel Cenkal :

El teknikleri :

Ok yumruk,
Orak,
Kanca,
Burgu,
Kalkan,
Kılıç el,

Ayak teknikleri :

Ön tekme,
Omca,
Alt tırpan,
Orta tırpan,
Üst turpan,

4 Hilal ayak hareketi,

4 hilalde, kalkan + teknik,
4 hilalde, burgu + teknik,
4 hilalde, kılıç el + teknik,

Cenkalda ayak teknikleri ilerleyerek,
Cenkalda el teknikleri ilerleyerek,

Kombinasyonlar :

Alt tırpan + ok yumruk.

Alt tırpan + omca.

Orta tırpan + orak + kanca.

2.AY PROGRAMI :

*Ek temel teknik; Sağ sancak ve sol sancak tekniği.

*Mesafe kontrolü tanımı ve çalışması..

*Step tanımı ve kullanımı.

*Uzun mesafe tanımı ve çalışması.

*Uzun mesafede 4 hilal çalışması + el-ayak teknikleri ile uygulama.

*Uzun mesafede tek atakta 4 hilal ve teknik uygulamalar.

3.AY PROGRAMI :

*Cenkal duruşunda İlerleyerek kombinasyon teknikler.

Al tırpan + üst tırpan + ok yumruk + orak.

Ön (sol)ayakla alt tırpan + ok yumruk + üst veya orta tırpan.

Ön(sol) ayakla alt tırpan, 1.hilal+sağ orak,1.bölge içi+sağ orta veya üst tırpan

Sağ ayakla alt tırpan, 2.hilal + sol orak, 2.bölge içi + sol orta veya üst tırpan.

Uzun mesafede tek atakta 1.ve 2. hilal ve bölgelerde kombinasyonlar.

4.AY PROGRAMI :

*Ek temel teknik ; Yan tekme.

*Süvari duruşu Cenkalda ilerleyerek yan tekme çalışması.

*Cenkalda ilerleyerek yan tekme çalışması

*Tola tanımı ; standartları, disiplinleri formatının anlamı.

*Toy Tola 1 .

*Toy Tola 1 kombinasyonlarının eşli uygulaması.

*Toy Tola 1 cenk oyunu uygulaması

4.TOY MAVİ KEMER (Blue Belt) : Fiziksel ve ruhsal derinliğe giriş.
The mean : The enter is to depth of Psychological and physical.

MAVİ KEMER (4.TOY) 4 AYLIK TEKNİK PROGRAMI :

– Ek temel teknik Dur tekmesi tanımaı ve anlatımı.

*Cenkalda dur tekmesi çalışması.

*Köprü teknik tanımı ve çalışması.

*Uzun mesafede çift atakta 1.ve 2.hilal ve bölgelerde teknik kombinasyonlar.

*Orta mesafe tanımı ve orta mesafede dur tekniğinin uygulanması.

*Orta mesafede 1.ve 2.hilal ve bölgelerde teknik kombinasyonlar.

*Toy Tola 2 kombinasyonları.

*Toy Tola 2 kombinasyonlarının eşli uygulaması.

*Toy Tola 2 cenk oyunu uygulaması.

*Cenkalda ilerliyerek kombinasyonlar ;

Ön ayakla (sol) yan tekme + alt tırpan (ön tekme).

Sağ yan tekme + alt tırpan (ön tekme).(üstün zıttı)

*Temel cenkal duruşunda ;

Sağ alt tırpan + sağ yan tekme + sol ön tekme.

Sol alt tırpan + sol yan tekme + sağ ön tekme.(üstün zıttı).

Sağ üst veya orta tırpan + 3.hilal ve 4.bölgede sol omca + sağ yan tekme.

Sol üst veya orta tırpan + 4.hilal ve 3.bölgede sağ omca + sol yan tekme.(zıt )

*Toy Tola 3 kombinasyonları.

*Toy Tola 3 kombinasyonlarının eşli uygulaması.

*Toy Tola 3 cenk oyunu uygulaması.

3.TOY SARI KEMER (Yellow Belt) :

Enerji, performansın artışı.
The mean : Increase of energy and performance.

SARI KEMER (3.TOY) 4 AYLIK TEKNİK PROGRAMI :

– Ek temel teknik art orak tekme.

*Uzun mesafede 4.bölgede art orak tekme çalışması.

*Orta mesafede 4 bölgede art orak tekme çalışması.

*Uzun mesafede çift atakta teknik kombinasyon uygulamar.

*Uzun mesafeden orta mesafeye geçiş çalışması + kombinasyonlar.

*Sarp Tola kombinasyonları.

*Sarp Tola kombinasyonlarının eşli çalışılması.

*Sarp Tola cenk oyunu uygulaması.

*Temel cenkal duruşundaki kombinasyon çalışmaları (mavi kemer çalışması).

*Temel cenkal duruşunda ;

Sağ omca + sağ orta veya üst tırpan + sağ yan tekme + sol alt tırpan.

Sol omca + sol orta veya üst tırpan + sol yan tekma + sağ alt tırpan.(zıt)

Sağ omca, 4.hilal 3.bölge içine + sol orak + sağ kanca + sağ üst veya orta tırpan

Sol omca + 3.hilal 4.bölge içine + sağ orak + sol kanca + sol üst veya orta tırpan.

 

2.TOY KIRMIZI KEMER (Red Belt) : Ruhun ve bedenin pişme, olgunlaşma süreci.
The mean : The period of becoming ripe psychological and physical .

KIRMIZI KEMER (2.TOY) 4 AYLIK TEKNİK PROGRAMI :

- Ek temel teknik art tekme.

*Uzun mesafede tek ve çift atakta teknik kombinasyon uygulamalar.

*Orta mesafede tek atakta teknik kombinasyon uygulamalar.

*Uzun mesafeden orta mesafeye geçiş (çok ataklıda) teknik kombinasyon uygulamar.

*Öngörü çalışması (tek sıra)

*Gören Tola kombinasyonları.

*Gören Tola kombinasyonlarının eşli çalışılması.

*Gören Tola cenk oyunu uygulaması.

*Tempo çalışması (uzun me4safede – orta mesafede)

*Kısa mesafe tanımı ve çalışması.

 

 

4 KEMER (1.TOY) 8 AYLIK TEKNİK PROGRAMI :

- Müsabaka kaide ve kuralları.

*Genel Müsabık tip ve kategorileri ;

1- Çok ataklı reaksiyonlar (kombinasyonlu),

2- Tek ataklı reaksiyonlar (vur kaç),

3- mukavemete dayalı reaksiyonlar tanımı çalışılması.

*Müsabakayı yönetebilme, kontrol edebilme,

*Uzun mesafede Kitleme + teknik kombinasyonlar,

*Kısa mesafede kitleme + teknik kombinasyonlar,

*Egemen Tola kombinasyonları,

*Egemen Tola kombinasyonlarının eşli çalışılması,

*Egemen Tola cenk oyunu.

*Öngörü çalışması (uzun mesafede – tek sıra ve 4 yandaki rakiplerle),

*Öngörü çalışması (orta mesafede),

*Öngörü çalışması (kısamesafede),

*Öngörü çalışması (kitlemede),

*Toy Tola 1, 2 ve 3 çalışması (boşta ve cenk oyunu ile),

*Sarp Tola çalışması (boşta ve cenk oyunu ile),

*Gören Tola (boşta ve cenk oyunu ile),

*Koruyucular ile 1’er dakikalık maçlar.

*Tempo çalışmaları.

*Dora Tola 1 kombinasyonları,

*Dora Tola 1 kombinasyonları eşli uygulaması,

*Dora Tola 1 cenk oyunu uygulaması,

*Aktif dinlenme tanımı ve aktif dinlenme teknikleri,

*Cevap teknik tanımı ve çalışması,

*Uzun mesafede cevap teknikler,

*Orta mesafede cevap teknikler,

*Kısa mesafede cevap teknikler,

*Koruyucular ile 2’şer dakikalık cenler.  

TUYUN (Ağabey, usta – Seniors - Senpai)

 

 

SİYAH KEMER 1.SAN 2 YILLIK TEKNİK PROGRAMI :

*Tempo çalışması,

*Öngörü çalışması,

*Dora Tola 2 kombinasyonları,

*Dora Tola 2 kombinasyonlarının eşli uygulaması,

*Dora Tola 2 cenk oyunu uygulaması,

*Toy Tola 1, 2 ve 3 cenk oyunu ve boşta çalışılması,

*Koruyucular ile 5’er dakikalık cenler.

*Egemen Tola cenk oyunu ve boşta çalışılması,

*ALPLİK PROGRAMI B ;

Ek teknik döner dirsek, eklem tekme, gökkuşağı,

Strateji 1, 2 ve 3 tanımı ve çalışması,

Asker (Sayo) Tola 1 kombinasyonları,

Asker (Sayo) Tola 1 kombinasyonlarının eşli çalışması,

Asker (Sayo) Tola 1 cenk oyunu uygulaması,

SİYAH KEMER 1.SAN (Black Belt 1st San) : Savaşçı olma kapısından giriş. Fiziksel yetenek ve ruhsal olgunluk dönemi. The mean : The enter from gate of becoming warrior. To enter the period of physical capacity and Psychological ripeness.

 

 

SİYAH KEMER 2.SAN 3 YILLIK TEKNİK PROGRAMI :

*Dora Tola 3 kombinasyonları,

*Dora Tola 3 kombinasyonlarının eşli çalışması,

*Dora Tola 3 cenk oyunu uygulaması,

*ALPLİK PROGRAMI B ;

Strateji 4 ve 5 tanımı ve çalışması,

Asker (Sayo) Tola 2 kombinasyonları,

Asker (Sayo) Tola 2 kombinasyonlarının eşli çalışması,

Asker (Sayo) Tola 2 cenk oyunu uygulaması,

Asker (Sayo) Tola 3 kombinasyonları,

Asker (Sayo) Tola 3 kombinasyonlarının eşli çalışması,

Asker (Sayo) Tola 3 cenk oyunu uygulaması,

Öngörü çalışması,

*Tempo çalışması,  

AYBAR(Saygın, görkemli kişi – eğitimciler – Respected instructors - Sensei)

SİYAH KEMER 3.,4. ve 5. SAN (Black Belt 3rd, 4th & 5th Sans) : Savaşçının Yolu ve öğretisi dönemi. The mean : The period of the way of warrior's doctrine.

SİYAH KEMER 3.SAN 4 YILLIK TEKNİK PROGRAMI :

*ALPLİK PROGRAMI B ;

- Ek teknik ilaveler, direk ok yumruk, direk orak ve direk Osmanlı eli.

Strateji 6, 7, 8, 9 ve 10 tanımı ve çalışmaları,

Asker (Sayo)Tola 4 ve 5 kombinasyonları,

Asker (Sayo) Tola kombinasyonlarının eşli çalışması,

Asker (Sayo) Tola cenk oyunu uygulamaları,

Öngörü çalışması (Alplik programı B), tek sıra, daire, dört yöne,

*Öngörü çalışması,

*Tempo çalışması,

*Cenk antrenmanları,

*Toy Tola 1, 2 ve 3 – Sarp Tola – Gören Tola cenk oyunu ve boşta çalışmaları,

*Panik atağı kontrol etme çalışması,

*Türk tekniği 1, 2, 3, 4, 5 ve 6.

SİYAH KEMER 4.SAN 5 YILLIK TEKNİK PROGRAMI :

*ALPLİK PROGRAMI B;

Cenk Tola kombinasyonları, eşli ve cenk oyunu çalışmaları.

Osmanlı Tola kombinasyonları, eşli ve cenk oyunu çalışmaları.

Türk Tola 1 kombinasyonları, eşli ve cenk oyunu çalışmaları

Öngörü çalışması (Alplik programı B)

Egemen Tola – Dora Tola 1, 2 ve 3 cenk oyunu ve boşta çalışmaları.

*Öngörü çalışması,

SİYAH KEMER 5.SAN 6 YILLIK TEKNİK PROGRAMI :

*ALPLİK PROGRAMI B ;

Panik atağı kontrol etme çalışması,

Türk teknikleri 7, 8, 9 ve 10.

Türk Tola 2 kombinasyonları eşli ve cenk oyunu çalışmaları,

Öngörü çalışması,

*Öngörü çalışması,

*Tempo çalışması,

*Cenk antrenmanları,

6.San olabilmek için aşağıdaki çalışmaları gerçekleştirmek gerekir ;

– Sistemin teknik, taktik gelişmesini sağlayan akademik tez hazırlamak.

- Bu tez üniversitelerin spor bölümleri ile işbirliği ve ortak çalışmalar sonucunda hazırlanmalı.

TAYGUN (Usta yönetici – Master - Shihan)

 

SİYAH KEMER 6.SAN 7 YILLIK ÇALIŞMA HEDEFİ : Tez, Federasyonun teknik ve eğitim kurulu tarafından incelenip onaylandıktan sonra kitap olarak yayımlanmalıdır. 6.San’ı hak eden kişiye, Dünya federasyonu tarafından Taygun (yönetici)ünvanı ve diploması verilir.

Kabul edilen tezin neşriyat, görsel metaryellerinin yayımı, dağıtımı, kurs ve seminerlerinin yapılması. Bu organizasyonlar SF’nin yıllık faaliyet programları içinde, eğitim kurulunun planlaması, teknik kurulun kabulü, başkanın onayı ile olur.

 

SİYAH KEMER 6.SAN (Black Belt 6th San) : Yönetici yeteneğine sahip olmak. The mean : To get the capacity and knowledge of master.

 

SİYAH KEMER 7., 8. ve 9. SAN ÇALIŞMA HEDEFLERİ :

- Federasyonda organizasyon, yönetim, idari konularda üstün hizmetler vermiş, hizmetin daha iyi olabilmesi için plan ve programlar üretmiş kişilere, Federasyon yönetim kurulunun teklifi, Dünya federasyon yönetim kurulunun onayı ile 7.San Tanyu (Hakan-Kaan) ünvanı ve diploması verilir.

TANYU ( Hakan, Kaan , Komutan – Khan, Grandmaster – Soke)

SİYAH KEMER 7., 8. ve 9. SAN ( Black Belt 7th, 8th & 9th Sans) : Komutanlık yetenek ve bilgisine sahip olmak. The mean : To get the capacity and knowledge of commandership.

 

YABGU (Baş lider, kurucu – Head of system, Authoritative, founder,discoverer – Kancho)

SİYAH KEMER 10.SAN ( Black Belt 10th SAN) : The founder / discoverer of Turkish Martial Art, SAYOKAN-GOSHINKAIKAN Şuan tek Yabgu Nihat YİĞİT’ tir. Fakat bu sistem çok Yabgu’lar çıkaracaktır. So for, there is an unique Yabgu in Sayokan (Goshinkaikan) . But many Yabgus will be brought up in the future.

SİYAH KEMER 2.SAN ( Black Belt 2nd San) : Savaşçı olma dönemi. The mean : The period of becoming the warrior.

4 rengin yeteneklerini birleştirmek. The mean : To unite the capabilities of 4 colours.

 
Bu web sitesi ücretsiz olarak Bedava-Sitem.com ile oluşturulmuştur. Siz de kendi web sitenizi kurmak ister misiniz?
Ücretsiz kaydol