Ahlak Görgü Adap Kuralları

 

Bireyi, ruhsal hamlıktan olgunluğa ve fiziksel zayıflıktan ustalığa giden yolda çalışan Sayokan uygulayıcılarının mesleki ahlak ve görgü kurallarının temel ilkeleri.

1 – Duyduklarına inanmaz, gördüklerinin yarısına inanır: Böylece dedikoduların önüne geçilir, şer odakların taşıdıkları laflara itibar edilmez. Zan ile hareket edip yorum ve yargılama yapılmaz. İftiralara inanılmaz.
2 – Kişilerin geçmişi ile bugünlerini, bugünleri ile geleceklerini yargılamaz: Kim bilebilir ki geçmişi hoş olmayanın bugün değişmeyeceğini, bu günü güzel olanın yarını bozulmayacağını.
3 – Olmaz ile yoka inanmaz: Olmazı olduracak, yoktan var edecek Allah olduğuna göre, olmazların olması, yokun var edilmesi için kula düşen sadece çalışmak, öğrenmek ve Allah’tan isteyerek hak etmektir.
4 - Sır tutmak, sırları açığa vurmamak.
5 – Alimlerle dost olup, dostlara danışmak.
6 – Fani dünyaya ait şeylerle öğünmemek, böbürlenmemek.
7 – Bela ve kötülüklere sabırlı, tahammüllü olmak.
8 – Hakkı korumak, hakka riayetle haksızlığı önlemek.
9 – İçi-dışı, özü-sözü bir olmak.
10 – Kötü söz ve hareketlerden sakınmak.
11 – Emri altındakileri ve hizmetindekileri korumak ve gözetmek.
12 – Hak için hakkı söylemek ve hakkı söylemekten korkmamak.
13 – Zenginlere, zenginliğinden dolayı itibardan kaçınmak.
14 – Fakirlerle dostluktan, oturup kalkmaktan şeref duymak.
15 – İyilerle dost olup, kötülerden uzak durmak.
16 – Hata ve kusurları daima kendi nefsinde aramak.
17 – Yapılan iyilik ve yardımı başa kakmamak.
18 – Ayıplar aramamak, yüze vurmamak. Ayıpları örtmek, gizlemek ve affetmek.
19 – Cömert, ikram ve kerem sahibi olmak.
20 – Gözü, gönlü ve kalbi tok olmak.
21 – Başkalarına lakap takmamak ve lakap ile çağırmamak.
22 – Cenk meydanında yenilgisine mazeret, galibiyetine övünç getirmez, karşısındakini aşağılamaz.
23 – Çalışmayı, öğrenmeyi ve sevmeyi dost; tembelliği, cehaleti ve kıskançlığı düşmandan sayar.
24 – Yaşlılara hürmette kusur etmemek.
25 – Geçmişinin analizi ile bu gününü, bu gününü güzellikler ve hayırlarla donatarak istikbalini kontrol etmek.
26 – Tarihini ve kültürünü bilmek, yaşatmak.
27 – Devletine ve milletine sadakat da samimi olmak.
28 – Kamu mallarını korumak.
29 – Aza kanaat, çoğa şükür ederek paylaşmak.
30 – Anayı, atayı saymak, sevmek.

SAYOKAN ADAPLARI

Yemek Adabı :

1 – Ağızda lokma varken konuşmamak.
2 – Sümkürmemek.
3 – Ağzı şapırdatmamak.
4 – Lokmanın küçük olması.
5 – Ekmeği ısırıp bırakmamak.
6 – Yemek dökmemek.
7 – Yemek sonrası şükretmek.
8 – Yemekten sonra elleri yıkamak ve silmek.

Oturma Adapları :

1 – Yerde oturuluyorsa sağ ayağı dikip, sol ayağın üzerine oturmak.(Rahatsızlıklar dışında)
2 – Büyüklerin önünde bacak bacak üstüne atmamak.
3 – Bacakları yayarak ve yayılarak oturmamak.
4 – Büyüklerin oturacakları yerlere oturmamak, kendi yerini bilmek.
5 – Toplum içine girerken mutlaka herkese selam vermek, kendisine ayrılan veya gösterilen yere veya kimseyi rahatsız etmeden oturabileceği müsait yere oturmak.

Konuşma Adapları :

1 – Konuşanın sözünü kesmemek.
2 – Biri konuşurken dinlemek, aynı anda başkaları ile konuşarak söz sahibini ve dinleyenleri rahatsız etmemek.
3 – Fikrini beyan ederken söz istemek.
4 – Sen-ben değil siz biz olarak hitap etmek.
5 – Konuşurken sağa-sola bakmamak.
6 – Konuşurken ağızdan bir şey sıçramamasına dikkat etmek.
7 – Bilmediği konularda susmak, konuşmuş olmak için konuşmamak

 
Bu web sitesi ücretsiz olarak Bedava-Sitem.com ile oluşturulmuştur. Siz de kendi web sitenizi kurmak ister misiniz?
Ücretsiz kaydol